‘De vloek van Kennemerland’

Onder de noemer buitenplaats Leyduin vallen tegenwoordig ook de voormalige buitenplaatsen Vinkenduin en Woestduin. In de loop van de eeuwen zijn deze wandelbossen in handen geweest van allerlei eigenaren. Zo kregen deze gebieden in de loop van de tijd verschillende namen.

Op zondag 8 oktober staan de historische buitenplaatsen Vinkenduin en Woestduin in het teken van bijzondere verhalen. Want er heeft zich heel wat afgespeeld in het verleden. U hoort over rijke kooplieden die hier hun geld lieten rollen en ‘de vloek van Kennemerland’. Natuur was in die tijd iets om van te profiteren. Zo kon het gebeuren dat hier tijdens de trek duizenden vinken en andere vogels werden gevangen. Die werden door liefhebbers gekocht en heerlijk klaargemaakt… Eet smakelijk!
Gaat u mee op deze herfstwandeling op zondag 8 oktober van 11.00-12.30 uur?

Startplek: Gasterij Leyduin, Tweede Leyweg 7, Vogelenzang, parkeren kan op de parkeerplaats aan de Manpadslaan.

Kosten: €7,- en €3,- voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers €4,- en €2,- voor hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren via www.gaatumee.nl Ter plekke aanmelden en betalen is ook mogelijk.

De renbaan op de buitenplaats Woestduin (foto uit 1908) kreeg de bijnaam De vloek van Kennemerland…