De scholekster gaat in aantallen achteruit

Het Vogelhospitaal nodigt iedereen uit om de laatste lezing van het winterseizoen bij te wonen. De toegang is gratis. Deze lezing is op woensdag 6 maart om 19.00 uur  en gaat over Bonte Pietjes! Oftewel, scholeksters. 

Dirk Tanger en Bruno Ens verzorgen samen deze lezing, Dirk vertelt over Haarlemse scholeksters en Bruno over het onderzoek op nationaal niveau naar de achteruitgang van de soort.

Dirk Tanger is projectleider van Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken en weidevogel specialist.

Sinds een groot aantal jaren worden kuikens van scholeksters in het Vogelhospitaal Haarlem opgevangen en groot gebracht. Om een idee te hebben van de wijze waarop ze overleven is begonnen met het ringen van deze kuikens vlak voordat zij worden vrijgelaten. Er wordt nu een combinatie van kleurringen met codes gebruikt, waardoor de vogel individueel herkenbaar is. De eerste terugmeldingen van kuikens met kleurringen geven interessante informatie.

Bruno Ens is sinds 2006 senior onderzoeker en leider van het team Kust, Wad en Water bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Projectleider van diverse grote wetenschappelijke onderzoekprojecten op het gebied van effecten van menselijke activiteiten op de natuur in wadgebieden: klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning, verstoring door recreatie en mechanische schelpdiervisserij.

Hij komt vertellen over Cumulative Human Impact on biRd Populations. Dit project zoekt antwoord op de vraag: waarom gaat de scholekster in aantallen achteruit; kunnen wij het tij keren? In het project wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie scholeksters.  

De lezing duurt tot 21.00 uur en vindt plaats op de locatie Vergierdeweg 292 te Haarlem. Aanmelden kan viabeheerder@vogelhospitaal.nl Voor meer informatie, kijk op www.vogelhospitaal.nl