Dagtentoonstelling cursisten ‘beelden vorming’ bij WIJ Heemstede

Net zoals vorig jaar organiseren docenten ‘beeldende vorming’, een cursus bij WIJ Heemstede geleid door Marianne Vrijdaghs, een dagtentoonstelling. Zij hebben deze keer gekozen voor het thema ‘dieren’. Dat kunnen zijn lievelingsdieren, het dier dat je graag wilde hebben of bijvoorbeeld een fantasiedier. Het formaat van het doekje of papier is 20 x 20 cm. of groter, verder waren de cursisten vrij in hun keuze voor het materiaal. De dagexpositie vindt plaats op woensdag 16 maart, van 15.30 tot 17.30 uur bij WIJ Heemstede in activiteitencentrum WIJ de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Het wordt een gezellige middag, waar cursisten, docenten en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en de bijzondere en diverse werkstukken met het dierenthema kunnen bekijken.
U bent van harte welkom.