Camplaan West onveilig: bewoners bezorgd en boos

De bezorgdheid van de bewoners van de Camplaan gaat in eerste instantie over de weggebruikers van de laan. Het gevoel leeft dat door drukte in de laan die niet berekend is op veel verkeer, een grotere kans aanwezig is dat fietsers bij een ongeval betrokken raken. Eric van Westerloo sprak met aanwonenden.

Boos zijn de bewoners op de gemeente. Al 12 jaar trekken zij bij ambtenaren en bestuurders aan de bel. Daar horen ze ach en wee en dat zij het willen aanpakken. Maar de gemeente heeft er helemaal niets aan gedaan, zo zeggen aanwonenden. Een kleine greep: Men blijft zich verschuilen achter toekomstige verkeersplannen. Tevergeefs werden diverse onderzoeksbureaus ingeschakeld zonder enig resultaat. Een projectgroep van bewoners en buurgenoten werd afgesloten met de belofte van het gemeentebestuur dat er nu snel iets zou gebeuren. Vooral om de kruising met de Dreef veilig te maken. Opnieuw zonder resultaat. Want het gemeentebestuur vond het nodig de mening te vragen van meer buurtgenoten. Bewoners die niet eens in de Camplaan wonen. Eerdere afgesproken plannen binnen de projectgroep werden teniet gedaan.

Kortom niets lijkt te helpen om deze, te drukke, straat veiliger te maken. Recent nog drie ongevallen op een dag. Fietsen is levensgevaarlijk, de rijbaan is te smal voor twee voertuigen. De smalle fietsstrook zit vol oneffenheden. Hoewel de laan maar 100 meter lang is wordt het gaspedaal diep ingedrukt. Ook zijn fietsers slecht zichtbaar op het fietspad vanaf de Valkenburgerlaan. Fietsers moeten halsbrekende toeren uithalen om aan de overkant te komen. Fluisterasfalt blijkt niet aangebracht te mogen worden, want het is ‘maar’ een dorpsstraat. Niets is minder waar, want het is een van de weinige oost-west verkeersaders die Heemstede rijk is. Op de Lanckhorstlaan, een N-weg, is het, onder druk van de bewoners, wel gelukt maatregelen te treffen. Het vrachtverkeer is daar geweerd. Vrachtverkeer kiest nu voor de Camplaan. Er ligt op de Lanckhorstlaan wel fluisterasfalt en het verkeer wordt afgeremd. Het gevolg is dat het zware verkeer nu via de Camplaan rijdt. Recent gerenoveerde woningen vertonen scheuren. Waarom niet starten met kleine maatregelen zoals een obstakel op de weg waardoor de snelheid er uit gaat? Waarom nog steeds wachten op het aanpakken van de kruising met de Dreef? Waarom kan de markt niet naar het Wilhelminaplein? Etc. Vragen die bij bewoners leven. Als de markt weggaat is er ruimte om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Camplaan.

Schoolkinderen maken frequent gebruik van de Camplaan en gaan voor hun eigen veiligheid maar via de stoep. Een vrijliggend fietspad zou ook hen al enige verlichting geven. Het gemeentebestuur en de politiek blijven stil. De bewoners van de Camplaan hebben het helemaal gehad. Ze vragen de gemeente en de lokale politici nu in actie te komen en een eerste stap te zetten. De bewoners willen niet dat de Camplaan het afvoerputje van Heemstede blijft. Ze zijn benieuwd wie de handschoen oppakt…

Eric van Westerloo