Burgemeester neemt met goed gevoel afscheid

In verband met haar naderende afscheid keken wij met burgemeester Marianne Heeremans, op haar werkkamer, terug op 10 jaar burgemeesterschap.

Marianne blikt  met voldoening terug op haar tijd in Heemstede. Gezond van lijf en leden zou zij nog best door kunnen gaan, ware het niet dat de wet dat niet toestaat. Eerder zwaaide zij als gemeentesecretaris van de stad Utrecht de scepter over 4.500 ambtenaren. Een baan die vooral intern gericht was. “Als burgemeester je ben je meer zichtbaar voor de inwoners”, licht ze toe.

Inloopochtend

Zij besloot kort na haar aantreden te starten met een maandelijkse inloopochtend. Hier werd heel veel gebruik van gemaakt. Wat leverden deze gesprekken op? “Het was voor mij goed om één-op-één te horen van onze inwoners met welke problemen zij worstelen. Misschien soms teleurstellend, maar ik kan helaas in die gesprekken niet altijd een directe oplossing bieden. Ik kan alleen aanhoren wat mensen van de organisatie verwachten. Ik breng hun klacht of opmerking over naar de betreffende wethouder. Daar houdt het niet mee op. Ik volg de gang van zaken en probeer vaart te houden in het proces.” Naast deze inloop heeft Heeremans meer veranderd. De Veteranendag en het monument voor de joodse slachtoffers zijn onder haar leiding tot stand gekomen. 4 mei en Koningsdag hebben een andere invulling gekregen. De samenwerking met de omliggende gemeenten is een proces waarbij Heeremans nadrukkelijk betrokken was. Ook het verbeteren van de communicatie met burgers heeft steeds haar volle aandacht gehad. De belangrijkste taak van een burgemeester is de openbare orde en veiligheid. Mede door haar inzet is de brandweerkazerne in Heemstede gebleven. Ook werken de Boa’s en de politie nauwer samen en zijn er veel voorlichtende activiteiten ontplooid om de veiligheid in en om het huis te vergroten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor en met de winkeliers ingevoerd.

Betrokken politici en burgers

Met plezier blikt ze terug op de samenwerking met de gemeenteraad. “Er werd nooit op de man gespeeld, waardoor constructief overleg steeds mogelijk bleef. De mores in deze en voorgaande raden is uitstekend.” Heemstede scoort hoog in de landelijke lijstjes van beste gemeenten en daar is zij trots op. Op het punt van de dienstverlening aan de burgers heeft Heeremans de lat hoog gelegd. De Heemsteedse burger is niet alleen kritisch maar ook zeer betrokken. “Ik ga weg met het gevoel dat Heemstede een goed bestuurde gemeente is waaraan de politiek en de ambtelijke organisatie een grote bijdrage leveren.” Marianne Heeremans stond steeds boven de partijen zodat haar aanzien en betrouwbaarheid nooit ter discussie stonden.

Het goede gevoel overheerst

Dieptepunten kende haar ambtsperiode ook. Het overlijden van het raadslid Peeperkorn, vier medewerkers en het persoonlijk leed bij misdrijven binnen de gemeente hakt er dan flink in. Toch overheerst het goede gevoel over de achter haar liggende periode. Marianne Heeremans woonde al in Heemstede en zij blijft hier ook wonen. Naast een aantal commissariaten en bestuurlijke functies gaat zij taallessen geven aan statushouders. Wij zullen haar dus nog regelmatig in Heemstede treffen. In het nieuwe jaar zal Astrid Nienhuis het stokje overnemen. Wat wil Marianne haar opvolgster meegeven? “Wees zuinig op het ambtelijk apparaat en houd de goede samenwerking met de politiek en de inwoners in stand.”

Eric van Westerloo