Burgemeester fietst op met GroenLinks

Burgemeester Astrid Nienhuis heeft de verschillende politieke partijen in Heemstede gevraagd iets te organiseren om nader kennis te kunnen maken. GroenLinks heeft een fietstocht georganiseerd voor de burgemeester. Zaterdagochtend heeft die plaatsgevonden. De burgemeester had daarvoor een stoere mountainbike klaar staan. De tocht ging natuurlijk langs punten waarvoor GroenLinks Heemstede actie blijft voeren:

•               Tegen de Vomar en ondergrondse parkeergarage aan de Binnenweg en Eikenlaan,

•               Voor toegankelijke spoorwegovergangen,

•               Voor een mooi en zo groen mogelijk Manpadslaangebied,

•               Meer veiligheid voor voetgangers en fietsers.

Onderweg waren er gesprekken met twee leden van de Actiegroep Overweg Alverna Open, die de hele tocht hebben meegefietst, en met leden van de volkstuinvereniging Groenendaal in het Manpadslaangebied.

Er is ook flink gesproken over de werkwijze van de raad. Het ging over goede besluitvorming, over regionale samenwerking, integrale aanpak van de handhaving en het goed betrekken van alle belanghebbenden, juist ook voordat besluiten genomen worden door de gemeenteraad. Zaken waarbij de burgemeester een belangrijke rol kan spelen.

Fractievoorzitter Eric de Zeeuw: “Het was een nuttige ochtend. Mijn conclusie is dat de gemeenteraad meer kaders vooraf moet stellen in samenspraak met bewoners en belanghebbenden. Ook moeten de raadsleden meer regionaal  samenwerken met andere gemeenteraden. Als de raadsleden meer gaan samenwerken, niet alleen in de politiek maar ook met de bewoners, dan kunnen we de problemen waar het echt om gaat aanpakken. Dan nemen we betere besluiten gericht op het algemeen belang van Heemstede, zoveel mogelijk rekening houdend met alle individuele belangen en standpunten.”