Bouw nieuwe woonvoorziening met zorg in Park Vogelenzang

Vorige week woensdag 21 juni is in Park Vogelenzang te Bennebroek het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe woonvoorziening met zorg. Dit gebeurde symbolisch door het onthullen van de namen van de twee gebouwen: Saanensduin & Horstendaal.

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans realiseert in het park twee zo duurzaam mogelijk ontworpen gebouwen. Vanaf medio 2018 bieden deze huisvesting aan ongeveer 64 ouderen die vanwege de zorg die zij nodig hebben niet meer thuis kunnen wonen.

Saanensduin & Horstendaal
De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen die de namen ‘Saanensduin’ en ‘Horsendaal’ hebben gekregen. Beide namen hebben een link met de locatie van de gebouwen: de nieuwe woonzorglocatie wordt gebouwd in een duingebied dat bekend stond als het Jan Saanensduin. ‘Horstendaal’ verwijst naar het landgoed Horstendaal dat ooit een paar honderd meter verderop stond.
De beide gebouwen met elk 32 studio’s en een aantal gemeenschappelijke ruimtes zijn aan alle kanten omgeven door natuur. De zo duurzaam mogelijk ontworpen gebouwen beschikken over zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting en hoogwaardige isolatie (driedubbel glas). Er is geen gasaansluiting nodig.

Ontwikkeling van Park Vogelenzang
Elders in het plangebied Park Vogelenzang, dat nu nog het terrein van GGZ inGeest is, worden in de komende jaren tevens circa 250 woningen gerealiseerd. Het karakter van het park wordt daarbij, o.a. door het herbestemmen van oude gebouwen, zo veel mogelijk behouden.