‘Binnenduinrand verbeteren voor behoud natuur, ondernemers en bewoners’

Zuid-Kennemerland – “We vinden het belangrijk dat de binnenduinrand een mooie plek blijft om te wonen, werken en recreëren. We moeten samenwerken aan een duurzame balans tussen mens en natuur.” Dat schrijven provincie, gemeenten, het waterschap, landbouworganisatie LTO-Noord, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties in de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’. Hierin staat hoe partijen de komende tijd willen samenwerken en hoe zij de inwoners daarbij zullen betrekken. 

Gebiedsproces

In de provincie lopen meerdere gebiedsprocessen. In Zuid-Kennemerland werken genoemde partijen samen aan verschillende opgaven. In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe. Het Rijk en de Europese Unie verplichten de provincie Noord-Holland om bepaalde (natuur)waarden te verbeteren. De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied. 

Diverse onderzoeken  

Binnen het gebiedsproces worden ook onderzoeken gedaan, zodat vervolgstappen en besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen. Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. Daarnaast start voor de zomer van 2024 een inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand. De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen. 

In gesprek 

Met vragen over het gebiedsproces en/of de startnotitie kan men terecht bij zkl-am.pplg@noord-holland.nl. In de bibliotheek van Vogelenzang kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan met procesmanager Marijn Bos van de provincie Noord-Holland. Elke laatste woensdag van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur werkt hij vanuit de bibliotheek aan de opgaven in de binnenduinrand.

Foto: Landschap binnenduingebied (foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland).