Bestemmingswijziging pand Cruquiusweg

Cruquiusweg nr. 75 is een pand dat volgens het bestemmingsplan een bedrijf is. Dat was het ook tot ongeveer 36 jaar geleden. Vanaf dat moment wordt het pand illegaal bewoond, doch de gemeente gedoogde het al die tijd. Nu het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, vraagt de eigenaar van het pand er een woonbestemming aan te geven. Dan rekent men buiten de milieuregels. De geluidsbelasting is volgens de geldende normen te hoog. Waar er voorbeelden te over zijn waar deze regels met een pennenstreek worden losgelaten blijkt dat nu niet te kunnen. Op bijvoorbeeld de Dreef of Cruquiusweg voldoen de normen ook niet maar de huizen stonden er al voordat de geluidsnormen werden ingevoerd, dus daar is niets aan de hand. De provinciale Cruquiusweg is een 80 km weg. Daar liggen de grenswaarden hoger dan op gemeentelijke 50 km wegen. Op termijn wordt het terrein Slottuinen ontwikkeld en ook daar moet men aan de normen voldoen. De politieke partijen voelen op hun klompen aan dat de geluidsnorm ook bij de Slottuinen niet wordt gehaald. Alternatief is het stukje weg tot aan de brug als een gemeentelijke weg te bestemmen. Hiervoor is medewerking van de provincie nodig. Ontheffing op de geluidsnormen is ook een mogelijkheid. De overheid trapt zo steeds meer in haar eigen regelbeleid. Met regelmaat botsen plannen op uiteenlopende regeltjes. De politiek vond het, tijdens de commissievergadering ruimte afgelopen week, dan ook unaniem goed als het pand een woonbestemming krijgt. Partijen droegen het college op dit te gaan regelen. Voorwaarde is wel dat er niets aan het huidige bouwvolume zal veranderen. Het college gaat zich beraden op de mogelijkheden. Dat de huidige bewoners met de auto via het fietspad het pand moet bereiken bleek het college niet bekend. Ook dat probleem kan met een bordje ‘voor aanwonenden toegestaan’ worden opgelost.
Eric van Westerloo