Besloten vergadering mogelijk over vestiging flitsbezorger in centrum

Door Eric van Westerloo

Heemstede – Op donderdagmiddag 2 juni besloot het college een extra – besloten – raadsvergadering in te lassen, om 18.30 uur. Als eersten werden de vertegenwoordigers van de pers verzocht de zaal te verlaten. Even later werden ook inwoners, die voor een paspoort, rijbewijs of uittreksel naar het raadhuis kwamen de toegang geweigerd. Zij dienden buiten te blijven wachten tot na de vergadering. De reden was, naar later bleek, dat inwoners eventueel konden horen wat er in de raadszaal werd gezegd. Burgemeester Nienhuis maakte na hervatting van de daaropvolgende reguliere openbare vergadering namens de gemeente haar excuus voor het onvoorziene ongemak. 

Het onderwerp van de besloten vergadering werd niet bekendgemaakt. Alle raadsleden hielden dan ook hun kaken stijf op elkaar. Wat wel bekend was dat de vergadering ruimtelijke ordening als onderwerp had. Er spelen niet veel urgente zaken op dit moment zoals het Manpadslaangebied, en het voormalige postkantoor. De urgentie van het onderwerp doet vermoeden dat het hier gaat over het al dan niet toestaan van flitsbezorgers in Heemstede. Getir gaat binnenkort op de Binnenweg een filiaal open. Daar is de buurt niet blij mee en ook de ondernemers op de Binnenweg zien het bedrijf, dat niet echt een winkel is, niet zo zitten. Het vermoeden bestaat dat de gemeente dit soort bedrijven wil weren uit Heemstede. Het is mogelijk dat zelfs Getir, dat over twee weken wil starten, zich niet in Heemstede mag vestigen. Volgens de burgemeester zal een publicatie in de Staatscourant opheldering geven over wat er is besproken; tot dat moment blijft alles geheim. Naast Heemstede worstelen ook andere gemeenten met deze vorm van zakendoen. Grotere gemeenten stellen ook paal en perk aan de opkomst van flitsbezorgers in woonwijken/winkelstraten. Getir Heemstede had al besloten via de achterdeur aan de Blekersvaartweg de uitgifte te laten plaatsvinden om zo overlast aan de Binnenweg te voorkomen. De bewoners aan de Blekersvaartweg zijn, zoals mocht worden verwacht, hier niet over te spreken. Getir blijkt op dit moment onvoldoende informatie te hebben om vragen te kunnen beantwoorden. 

Foto: Eric van Westerloo.