Alverna nu landelijk in het nieuws

In de Volkskrant van zaterdag 30 juli zijn twee pagina’s gewijd aan de spoorwegovergang Alverna. Een journalist van genoemde krant is ‘op pad’ gegaan en trof drie voorstanders van het dichtdoen van deze onbewaakte overweg. Een van hen is een bewoonster van het laantje van Alverna. Aan het einde van het geschreven stuk wordt zelfs ‘de Heemsteder’ genoemd. Een man op een fiets – voorstander van een open overgang – die ook met de Volkskrantjournalist sprak, vertelde dat hij zich in de discussie had gemengd met een ingezonden brief in de Heemsteder. In het artikel wordt ook melding gemaakt van het voornemen van de Fietsersbond deze overgang in een fietsroute op te nemen. Tegenstanders van een ‘open overweg’ willen juist het laantje uitsluitend voor bewoners houden. “Het is een eigen weg”, laat iemand zich ontvallen. De bedoeling is een hek te plaatsen…

Voor- en tegenstanders van het open laten van de overgang worden het maar slecht met elkaar eens. Een compromis? In elk geval is zaterdag 30 juli een bord geplaatst met ‘betreden voor eigen risico’. (Foto: Ton van den Brink).