‘Alleen God de eer’, waarom schreef Bach dat?

Op 14 mei speelt Gerrie Meijers om 10.30 uur de koralen van Bach in de kerkdienst van de Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1 in  Haarlem.

Op het orgel speelt Gerrie Meijers drie koraalbewerkingen van Johan Sebastiaan Bach: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’, BWV 662, 663 en 664.  Deze drie koralen zijn een onderdeel van een verzameling grote koraalbewerkingen ontstaan in Bachs Weimar-tijd. Onderaan bijna al zijn kerkelijke en wereldlijke composities schreef Bach SDG: Soli Deo Gloria, alleen God de eer. Waarom deed hij dat? Religie beleven wij  nu anders dan toen, veel individueler en we combineren elementen uit verschillende religies. Hoe lees je Bachs SDG ondertekening dan? Ds Sabine du Croo verzorgt het voorwoord.