Al 20 jaar blazen

Met het twintig jarig bestaan speelt er een hele generatie Bert Steinman in het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. Hij begon ermee en kreeg al gauw een aantal jonge ouders aan het blazen. Sommigen moesten nog goed leren hoe je moest blazen, maar met veel enthousiasme blaas je zo een heel eind weg. In de loop der jaren werden ze gevraagd te spelen bij veteranendagen, havendagen, zoals in IJmuiden en geven ze concerten. Iedere zomer een weekend in Oostenrijk, Duitsland, Italië of Zeeland, Gelderland en België, waar het mooi blazen is. Want de trompetten moeten schallen en de klarinetten ver dragen. Southampton wordt het volgende doel waar de blazers ook gaan winkelen, de grootste haven van Engeland willen bekijken en gaan spelen. De return maakt Southampton op zaterdag 3 juni in de Pinksterkerk met hun orkest. Speciale optredens verzorgde SBO op Hageveld bij de slag bij Waterloo, samen met de schutterij van Den Bosch met echte kanonnen en jongstleden nog in een Beatles concert. Ook speelden zij de ‘gruwelijke’ rijmen van Roald Dahl bij Paswerk in de werkhal en bij Heemstede Tutti met drie Heemsteedse orkesten samen. Gerepeteerd werd er in de Jacobaschool, Irenekapel op Meer en Bosch, in de personeelsflat en nu heerlijk in de Pinksterkerk, waar ze sinds kort een vast podium hebben en samen met het Heemsteeds Philarmonisch Orkest en Harmonie St. Michael de akoestiek verbeterden. Alle lof voor het kerkbestuur van PKN Heemstede. Bij de SBO laten de leden toch al graag de handjes wapperen, er is een grote zelfwerkzaamheid. Initiatiefnemer van dit orkest was Bert Steinmann die jaren het orkest dirigeerde. Nu heeft Leon Bosch de directie en hij komt uit datzelfde muzikale Limburgse nest als Bert Steinmann. Bert verzamelde een aantal respectabele heren om zich heen die ook graag wilden blazen, die spelen nu in de Teisterband. Met geliefde optredens in de kerstnacht op het dorpsplein Raadhuisstraat en tijdens de Veteranendag. Maar ook zij reizen ieder jaar naar warmere oorden, waar zij dorpen en steden vermaken met hun vlotte optredens. Let op: op 26 februari treden zij op tijdens een concert in de Pinksterkerk na de pauze. Voor de pauze speelt het Symfonisch Blaasorkest. Aanvang 15.00 uur en entree 10 euro.

Ton van den Brink