Aftrap wereldburgerdagen op Sancta Maria met UNESCO-viering

Op dinsdag 5 april stond Lyceum Sancta Maria te Haarlem-Zuid stil bij de officiële erkenning als UNESCO-School. Sinds de school het wereldburgerschap als speerpunt heeft omarmd, zijn diverse activiteiten ondernomen die hiermee te maken hebben. Bijvoorbeeld de wereldburgerweek, uitwisselingen met scholen in Fécamp (Frankrijk) en Essen (Duitsland), deelname aan MUN (Model United Nations, simulaties van vergaderingen van de Verenigde Naties) en MUNESCO (Model UNESCO). Ook heeft de school actie ondernomen om aansluiting te zoeken bij het netwerk van UNESCO-Scholen. Deze scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 9.000 scholen, waaronder 32 in Nederland. Tot dit netwerk worden alleen scholen toegelaten die serieus aandacht besteden aan thema’s als vrede, mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap. Sancta is er trots op dat haar inspanningen nu beloond zijn met de officiële erkenning.

Tijdens de viering filmde een drone een reusachtig ‘peace teken’, dat gezamenlijk werd gevormd door alle brugklasleerlingen. Ook was er in de aula van Sancta Maria een lezing over duurzaamheid, plasticsoep en zwerfvuil van Peter Smith (stichting Klean en initiatiefnemer Plastic Madonna). De viering werd afgesloten met gebak voor alle leerlingen en medewerkers van de school. Na de viering volgden de wereldburgerdagen op 6, 7 en 8 april. Dagen waarop ‘wereldburgse’ activiteiten op het programma stonden. Zo maakte leerlingen kunst van afval, waren ze actief bezig met het project ‘Cross Your Borders’ en waren er gastlessen over discriminatie, wederkerigheid en internationaal management. De brugklassers bezochten de bibliotheek, maakten een wiskundewandeling, konden zich vermaken in ‘Taaldorp’ en creëerden kristalvormen van textiel-maché. De leerlingen uit havo 4 en vwo 5 waren deze week bovendien op studiereis naar Dublin, Parijs, Normandië, Bath, Liverpool, Rome, Griekenland, Berlijn of Krakau. De week werd afgesloten met de spetterende wetenschapsquiz.