Afscheid Marianne Heeremans tijdens Nieuwjaarsreceptie

Voor Marianne Heeremans, tien jaar burgemeester van Heemstede, was de Nieuwjaarsreceptie, donderdag 11 januari, een afscheid. Tien jaar die zijn omgevlogen. Belangrijk voor haar was om je in te zetten op dienstverlening. Ze legde de lat hoog en wilde excelleren in dienstverlening op alle terreinen, want via dienstverlening komen inwoners in contact met de gemeente en volgt waardering. De overheid is op veel terreinen monopolist, burgers hebben geen keus en dat gaat niet altijd goed. Gelukkig blijkt uit vergelijkingen dat Heemstede een servicegerichte organisatie is met een snelle, vriendelijke en duidelijke bejegening, maar nog veel meer met een bereidheid tot meedenken: hoe kunnen we wat u wilt voor elkaar krijgen? Heeremans heeft in het college steeds geprobeerd niet altijd van de regels uit te gaan maar juist ook van de uitzonderingen. Meestal vond ze namelijk dat iets wél moest kunnen. Veel regels ‘ontmenselijken’. “We moeten burgers geen ‘klanten’ noemen. Dat zijn ze namelijk niet. De overheid heeft een regulerende taak in de samenleving, veilig, leefbaar, toekomstbestendig met aandacht voor de kwetsbaren onder ons. Dat geldt ook voor de verdergaande digitalisering. Graag menselijk contact.”
Vorig jaar deed ze de suggestie om met gastraadsleden te werken, om zo van inspraak tot samenspraak te komen.

“Er zijn mooie ontwikkelingen op het gebied van participatie. Het Havenlab, waarin inwoners zelf het initiatief hebben genomen voor een nieuwe inrichting van de haven tot en met een compleet ontwerp, heb ik al vaker genoemd als geslaagd experiment. Maar ook het Platform Vluchtelingen dat door inwoners zelf is opgezet is een mooi voorbeeld van betrokkenheid en samen klussen klaren.

Ik heb, kijkend naar de politiek in Heemstede, een groot respect voor het opereren van de raad en het college. Bij vele onderwerpen was er de wil en wijsheid om tot oplossingen te komen. Heemstede mag zich gelukkig prijzen met een goed bestuur, waarin verschillen worden erkend en waarin ook ruimte is elkaar iets te gunnen.”
De waardering is ook terecht ook voor de inzet van de medewerkers. Zij zoeken vaker de verbinding met buiten en de samenwerking met inwoners en andere maatschappelijke partners. Zij is een grote fan van alle hulpdiensten die in de huidige tijd maar al te vaak onder vuur liggen. Blij dat de brandweerkazerne in Heemstede behouden is en  de politie die straks een onderkomen krijgt in het nieuwe multifunctionele centrum dat wordt ondergebracht in het bibliotheekgebouw.

“Ik neem een nieuwe bocht, maar niet nadat ik nog één keer afsluit met mijn traditionele lijstje van wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens dat de nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis zich hier snel als een vis in het water zal voelen en de wind zo mee heeft dat alle neuzen als vanzelf de goeie kant op staan. Dat we elke dag onze 10.000 stappen zetten en nog een extra voor die ander. En natuurlijk wens ik u gezondheid, geluk, wijsheid en warmte toe in het nieuwe jaar”!

Ton van den Brink