Advents kerstconcert door koor uit Lisse in Haarlem

Op donderdag 7 december zingt het mannenkoor David uit Lisse onder leiding van Hugo van der Meij in de Pelgrimkerk aan de Stephensonstraat hoek Pijlslaan te Haarlem. Zij verzorgen het adventsconcert en worden muzikaal ondersteund door Arjan Wouters op piano en orgel.

In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond in Lisse de behoefte aan een christelijk mannenkoor. Deze behoefte is door een aantal personen omgezet in werkelijkheid. Statuten werden geschreven, een bestuur werd gevormd en leden werden geworven.Op 12 januari 1994 was het zover: Mannenkoor David was opgericht. Het begon met een groepje van 20 jonge mannen en dat onder de muzikale leiding van Peter Wildeman als dirigent. Vanaf haar oprichting heeft het koor een interkerkelijk karakter gehad voor wat betreft de achtergrond van haar leden.

Naast de koorzang, de samenzang en instrumentale solo’s zal het mannenkoor de cantate Licht en Vrede (van M. Zonnenberg / arr. Hugo van der Meij) ten gehore brengen.

Het wordt een fantastisch kerstconcert!

Het concert begint om 20.00 uur, de entree is € 10 – kinderen t/m 11 jr. € 5.

De Pelgrimkerk is open vanaf 19.30 uur. Vrij parkeren in de omgeving van de kerk.
Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere info: www.zingenenzo.com