Adriaan Pauwjaar wordt goed gevierd in 2020

Met de vooruitziende blik en de spirit van raadspensionaris Adriaan Pauw is de Stichting Adriaan Pauw aan de slag gegaan om in 2020 Adriaan Pauw te herdenken. In 1620 kocht Adriaan Pauw het Oude Slot en de ‘Ambachtsheerlijkheid’ Heemstede. Hij mocht zich daardoor Heer van Heemstede noemen. Volgend jaar is dat 400 jaar geleden. Er zijn voldoende redenen om dat feestelijk te vieren.

Het Adriaan Pauwjaar 2020 is het winnende idee van de prijsvraag ‘Beste idee van Heemstede’, uitgeschreven door de gemeente. In november 2018 heeft een groep mensen uit allerlei clubs en instellingen hierover gebrainstormd. Dat heeft geleid tot veel leuke ideeën. Verschillende groepen zijn hiermee aan de slag gegaan om het concreet te maken. Behalve de leuke ideeën is er een Stichting Adriaan Pauw in oprichting en gaat ergens in juli de website live: http:// http://www.2020adriaanpauw.nl.

Dinsdag 2 juli volgde een vervolgbijeenkomst in het Raadhuis, waar onder leiding van Ben Steinebach door enthousiaste mensen, veelal vertegenwoordigers van Heemsteedse verenigingen en organisaties, deelgenomen werd om een feest voor een heel jaar te organiseren. Adriaan Pauw heeft veel betekend voor Heemstede en de regio. Hij bouwde het Oude Slot om tot een lusthof, liet de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein bouwen, liet de Zandvaart graven en zette zich in voor bestuur, rechtspraak en onderwijs. De huidige Voorwegschool dateert uit de tijd van Pauw. Dat alles heeft mede geleid tot een sterke groei van de welvaart.

Het belang van Adriaan Pauw is echter veel breder. Als hoogste ambtenaar (pensionaris) van Amsterdam had hij gemakkelijk invloed in Den Haag. In 1631 werd hij gekozen tot raadpensionaris van Holland, een van de zeven provinciën van ons land. In die rol was hij het belangrijkste delegatielid bij de Vrede van Münster (1648), waarmee een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog met Spanje.

Marianne Wever, winnares van de prijsvraag ‘Beste idee van Heemstede’ is de uitdaging aangegaan en heeft alle suggesties tot nu toe op een rijtje gezet. In de maak is een prentenboekje van Bianca van Loon voor de onderbouw tot 7 jaar, de eerste schetsen zijn veelbelovend. Mike Doodeman van Plexat WIJ Heemstede heeft al de aftrap gedaan met zijn foto van Adriaan Pauw van door scholieren ingekleurde A4’tjes. Een start tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2020 met Fred Rosenhart als  Adriaan Pauw, die wel meer optredens zal doen bij feesten en concerten. Een symposium en concert half mei in de Oude Kerk, de onthulling van de grafkisten en de openstelling van de Oude Kerk en een Preek van de Week. Scratch concert-weekend, flashmobverrassingsconcert, Pinksterkerkconcert, musical voor kinderen met ondersteuning muziekonderwijs van muziekverenigingen. Sportevenementen met een Fair Play bokaal, opname in activiteitenprogramma’s van WIJ Heemstede, Kennemerhart, Pauwehof, Heemstroom, Lions Club. De Historische Vereniging heeft aparte excursies en rondleidingen en een Pauwquiz. Kunstenaars en amateurs maken schilderijen. De Roeivereniging heeft de boot Adriaan Pauw in de vaart en er komt een feest in het Oude Slot. De Stichting Adriaan Pauw groeit naar een mooi gedenkjaar voor iedere inwoner van Heemstede die mee wil doen aan de viering van vierhonderd jaar Adriaan Pauw als Heer van Heemstede.

Ton van den Brink