Aanpak personeelstekorten in de zorg

Tijdens een enthousiasmerende bijeenkomst in de Vereeniging Sociëteit Haarlem op woensdag 15 november ondertekenden ruim 25 partijen uit zorg, onderwijs, overheid, UWV en vakbond op initiatief van werkgeversvereniging VBZ de intentieverklaring Zorg Werkt. Het is een belangrijke stap naar een gezamenlijke aanpak van de personeelstekorten in Amstelland, Meerlanden en Kennemerland. De intentieverklaring benadrukt de noodzaak om samen te werken, omdat alleen op die manier de problematiek aan te pakken is.

De dagvoorzitter haalde afwisselend bestuurders uit zorg, onderwijs en gemeente en enkele zorgmedewerkers op het podium voor flitsinterviews.

Na de flitsinterviews ondertekenden alle deelnemende partijen de intentieverklaring. Hiermee spraken zij o.a. met elkaar af om gezamenlijke activiteiten te ondernemen om instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen, om samen op te leiden, er van alles aan te doen om medewerkers voor de zorg te behouden en te werken aan een positief imago.

Werkgeversvereniging samen Voor Betere Zorg (VBZ) is initiatiefnemer van de regionale aanpak en coördineert de gezamenlijke aanpak. Het initiatief is uniek omdat zorgorganisaties in plaats van met elkaar te concurreren om dezelfde zorgmedewerker, nu gezamenlijk ten strijde trekken tegen de enorme personeelstekorten in de zorg.

Speerpunten van het gezamenlijk actieplan zijn het vergroten van de opleidingscapaciteit, het verhogen van het opleidingsrendement, het vergroten van opleidingsmogelijkheden, het beïnvloeden van loopbaankeuze, het bevorderen van een aantrekkelijke werkomgeving en anders werken.

In totaal werken in de regio ruim 41.000 mensen in zorg en welzijn (op een totale bevolking van 711.000). In de afgelopen 4 jaar in zijn er in deze regio ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan. De noodzaak én ambitie is om in ieder geval in de komende twee jaar die verloren arbeidsplaatsen weer ingevuld te krijgen.

Samen Voor Betere Zorg is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. VBZ maakt zich samen met haar leden sterk voor goede zorg in de KAM-regio. Bij VBZ zijn meer dan 30 zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio aangesloten.