25 jaar Teisterband in december

Heemstede/Haarlem – Najaar 1994 staken enkele Haarlemmers de koppen bij elkaar teneinde te onderzoeken of er een mogelijkheid was te komen tot een amateurorkest. Met behulp van Geert Geluk, toenmalig p.r. man van het Noord-Hollands Filharmonisch Orkest en Bert Steinmann, hoboïst in genoemd orkest konden de mannen van het eerste uur, Fokko Wesseling en Peer Sips, beide lid van de toenmalige P.R. Sociëteit La Linea het besluit nemen: Het orkest kreeg de naam Teisterband—analoog aan de sociëteit in Brinkman, de Teisterbant. De oprichtingsvergadering werd 19 december 1994 gehouden in Cafe De Uiver in Haarlem.

Bert Steinmann werd dirigent, muziekleraar en leider van het orkest. Het ledental breidde zich gestaag uit en op vele locaties werd geoefend in het hanteren van de blaasinstrumenten gesteund door slagwerkers. Momenteel telt het orkest bijna 40 muzikanten. Inmiddels is er een andere dirigent aangetreden, Miklos Fürst, een vaardige top-dirigent.

Het repertoire werd gevarieerd en licht. Muziek van Duke Ellington, Glenn Miller en Benny Goodman maar ook composities van de Beatles, Blues Brothers en Robby Williams aangevuld met marsen, polka’s, Bach, Vera Lynn en vele andere. Momenteel bestaat het repertoire uit 80 nummers, waaronder ook Kerst- en St. Nicolaas liederen

De Teisterband heeft door de jaren talloze concerten en optredens verzorgd zoals Koningsdag, de Gravenzaal in Haarlem, Kerstmarkten, havenfestival in IJmuiden, veteranendag Heemstede, markten in o.m. Zandvoort en bij veel andere evenementen, Het orkest geniet een prettige regionale bekendheid.

Elk jaar wordt er ook een weekend-tournee georganiseerd in binnen- of buitenland. Zo was de Teisterband al op vele lokaties zoals Praag, Trier, Canterbury, Münster, Boedapest, Italie, Belgie(Wenduine en Oostende) en diverse in Nederland.

Om het jubileum onder de aandacht van het publiek te brengen geeft De Teisterband een concert tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt in Haarlem. Op zondag 8 december wordt gespeeld op het podium bij de Damstraat en wel van 15.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie over De Teisterband kunt u vinden op https://www.sbo-heemstede.nl/index.php

Foto: Teisterband in Münster (foto aangeleverd door Teisterband).