Excursies Huis te Manpad gaan weer van start

Op zaterdag 3 februari beginnen de excursies op misschien wel de best bewaard gebleven buitenplaats van Kennemerland. Door de nieuwe tuinbaas zijn de paden fraai opgeknapt, waardoor de Buitenplaats ook in een regenperiode goed is te bewandelen. Manpad aan de Herenweg in Heemstede is beroemd vanwege de overvloedige stinsenflora, maar er zijn ook bijzondere dieren te zien.

Reeën, ijsvogel en wielewaal
Door de relatieve rust in het gebied, valt er tijdens de wandelingen regelmatig iets onverwacht te bewonderen. Zo is er een grote groep reeën, die zich goed schuil houdt in het lage hakhout, maar zich zo nu en dan laat zien. Tot wel 13 stuks zijn er gezien op Huis te Manpad. Ook twee paren bosuilen zijn actief, net als verleden jaar. Met enig geluk laat ook een van de ijsvogels zich zien bij een sloot. Wat verder in het voorjaar is er kans op een roepende wielewaal. En natuurlijk is er de rijke stinsenflora gedurende het hele voorjaar en waar Manpad om bekend is.

Essentaksterfte
Zoals overal in Nederland zijn de essenbomen op Manpad aangetast door de essentaksterfziekte. Een recente inventarisatie heeft laten zien dat de aantasting vrijwel alle bomen heeft getroffen. Daar waar de aangetaste bomen gevaar opleveren voor mensen, gebouwen, schuren of wegen zullen ze worden omgezaagd.

Excursies
Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursieverband te bezoeken. Van februari t/m 15 oktober is er iedere zaterdag om 10.00 uur een excursie. Van februari t/m mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar, die u meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 023-5475040. Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt u terecht bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of

peter-atalanta@hotmail.com.
Kijk ook op: www.huistemanpad.nl

Foto: Huis te Manpad. Fotograaf: Ivo Alserda.