Zomerse werkdag op Middenduin

Een zomerse werkdag is in aantocht. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 13 augustus samen met Staatsbosbeheer een leuke werkdag in natuurgebied Middenduin in Overveen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen! Samen werken aan onderhoud van natuur en landschap. Deelnemers gaan een duinpan vrijmaken (zagen) van grote esdoorns. En in een andere duinpan gaan we Amerikaanse vogelkers weghalen omdat daar zeldzame plantjes staan. En elders gaat u esdoorns wegknippen en –zagen om het pad begaanbaar te houden. En werkdag met licht en minder lichte werkzaamheden. Dit alles voor een mooiere natuur in Middenduin. Dus een werkdag met vele mogelijkheden om er een prachtige dag van te maken!
Middenduin is een afwisselend gebied met bos, open duin, steile boshellingen en cultuurlandschap. Het gebied kent een rijke cultuurhistorie en is mede daarom een interessant wandelgebied. Het uitkijkpunt De Kamperberg bijvoorbeeld, werd in 1803 gebruikt door het Napoleontische leger. Daarnaast bevindt zich in het gebied een ijskelder waar vroeger stukken ijs werden opgeslagen voor de bewoners van Landgoed Duinlust. Hierin slapen en overwinteren tegenwoordig vleermuizen.

Een deel van het zand van de Zanderij is midden 19e eeuw afgegraven om de grachten van Amsterdam en Haarlem te dempen en veel oude herenhuizen zijn op dit zand gefundeerd. Het zand werd destijds per boot via de Zanderijvaart afgevoerd naar de stad. Rond 1948 stopte de afgravingen en is dit stuk land tot 1992 in gebruik geweest voor de bollenteelt. Maar nu is het een bloemrijk grasland. Mede door de verhoogde waterstand zijn er nu bijzondere soorten te vinden zoals de parnassia, moeraswespenorchis en de ratelaar. Ook bijzondere fauna zoekt het gebied op, zoals de ijsvogel die hier weer broedt.
Zorg zelf voor werkkleding (en laarzen), koffie/thee en lunch. Voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai bij de koffie wordt gezorgd. Ervaring is niet vereist. Iedereen is van harte welkom! Aanmelden aanbevolen! Verzamelen voor deze werkdag op zaterdag 13 augustus is om 9.30 uur bij restaurant Kraantje lek, Duinlustweg 22, Overveen. De werkdag duurt tot ongeveer 15.00 uur. Info en aanmelden graag via ivnzk.natuurwerk@gmail.com. of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland