Missing image

Zeedorpenlandschap bij Zandvoort bekijken

Woensdag 15 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie door de Zuidduinen van Zandvoort. Deze duinen zijn het grootste restant van een duingebied dat is verbonden met de eeuwenoude Zandvoortse zeedorpencultuur. De karakteristieke hierbij behorende zeedorpenvegetatie is hier rijk ontwikkeld. Naast de visvangst waren de inwoners van Zandvoort ook eeuwenlang aangewezen op het duingebied waar het om voedsel ging. Akkertjes werden aangelegd, plaggen gespit voor bemestingsdoeleinden en alle menselijke en dierlijke afval ging naar het land.

Zo ontstond een heel eigen stukje cultuurlandschap. Dit langs de kust van Noord- en Zuid-Holland voorkomende ‘zeedorpenlandschap’ heeft een heel eigen vegetatie, met planten als hondskruid, oorsilene, aardkastanje en wondklaver. Groeiplaatsen van enkele zeldzame soorten als kleine hoornbloem en zeewinde zijn vrijwel alleen in de buurt van deze ‘zeedorpen’ te vinden. Wie kennis wil nemen van een
uniek soort duingebied met zijn daarbij behorende planten wordt van harte uitgenodigd deze natuurexcursie mee te maken. Vertrek om 20.00 uur bij het parkeerwachtershuisje op het Ir.G.Friedhoffplein, Zandvoort zuidwest. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij Erna Schreuder, 023 – 531 46 47 of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.