WW-uitkeringen Zuid-Kennemerland verder gedaald

In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond verder gedaald. In totaal nam het aantal WW-uitkeringen met 188 af naar 25.480. Deze daling van 1,4% is lager dan de landelijke daling van 2,1%.
De regionale verschillen in de WW-daling zijn in juli beperkt. Van de drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s laat Noord-Holland Noord met 1,6% de sterkste afname zien. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling 1,3% en in Zaanstreek-Waterland 1,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling in Noord-Holland Noord 12,7%. In Zaanstreek-Waterland is de afname met 13,6% iets sterker en in Zuid-Kennemerland en IJmond is deze 14,5%. Daarmee ligt de regionale WW-daling iets onder de gemiddelde daling in Nederland (15,6%).

WW-stijging bij banken en in onderwijs
In vrijwel alle sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand. Het onderwijs vormt hierop een uitzondering, met een stijging van bijna 15% in de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en 10% in Zuid-Kennemerland en IJmond. In juli piekt het aantal WW-uitkeringen in deze sector jaarlijks. Dit komt doordat veel tijdelijke contracten in deze maand aflopen. In september zal de WW weer dalen omdat dan het nieuwe schooljaar is gestart en de vraag naar docenten toeneemt. Bij banken is al langere tijd een WW-stijging te zien. Dit komt doordat veel banken reorganiseren. Dit gaat met name ten koste van banen op financieel-administratief gebied. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol.

Banenkrimp secretaresses

Om werkzoekenden uit beroepen die onder druk staan te ondersteunen bij het vinden van een andere baan, brengt UWV notities met overstapberoepen uit. Deze maand verscheen de notitie Overstapberoepen voor secretaresses. Ook voor dit beroep geldt dat het aan verandering onderhevig is. Tussen 2013 en 2016 kromp de beroepsgroep met een vijfde. Tot 2020 wordt een verdere banenkrimp voor secretaresses verwacht. Kansen op een nieuwe baan liggen voor werkzoekenden uit deze branche met name op het gebied van klantcontact. Vooral als callcentermedewerker (outbound) zijn de perspectieven goed. Maar ook als servicedeskmedewerker ICT en intercedent bij een uitzendbureau liggen mogelijkheden.