Wordt O.L.V. Hemelvaartkerk gemeentelijk monument?

Deze week hebben de landelijke Stichting het Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek de gemeente Heemstede verzocht de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein 20 te Heemstede te beschermen als gemeentelijk monument. Zij worden daarin ondersteund door de Erfgoedvereniging Heemschut.

Het is niet voor niets dat deze kerk de aandacht krijgt. In het omvangrijke en voor de architectuurgeschiedenis van Nederland belangrijke oeuvre van Joseph Th.J. Cuypers (1861-1949) neemt de kerk een prominente plek in. Dezelfde Cuypers was tevens een van de ontwerpers van het Uitbreidingsplan van Heemstede (ca. 1910) en van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de ‘Nieuwe Bavo’) in Haarlem.

De kerk is uitvoerig onderzocht door de architectuurhistorici Gerrit Vermeer en Gert van Kleef. Zij komen heel duidelijk tot de conclusie dat de kerk ruimschoots in aanmerking komt om aangewezen te worden tot gemeentelijk monument. De kerk heeft belangwekkende stedenbouwkundige, esthetische en architectonische kwaliteiten en een groot kunsthistorisch belang. Naast deze kwaliteiten heeft de kerk een sterk lokaal-historische waarde als brandpunt van het kerkelijke en sociale leven in een ooit sterk verzuilde samenleving.  Door de kerk te beschermen als gemeentelijk monument wordt het mogelijk om de aanwezige kwaliteiten voor de toekomst te behouden. Anno 2019 wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed echter geen gebouwen van voor 1945 meer aan als rijksmonument.

Foto: Bart Jonker