Wonderlijke dieren spotten op Leyduin

Door het vroege voorjaar zijn de amfibieën al heel actief. U kunt ze op donderdag 21 april van 20.00 tot 21.00 uur op de buitenplaats Leyduin bekijken met boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland. Op zoek naar kikkers, padden en salamanders!

Amfibieën zijn wonderlijke dieren die soms op het water en dan weer op het land leven. In de winter past hun bloedsomloop zich aan de lage temperatuur aan en gaan ze in winterslaap. Inmiddels zijn ze door de heerlijke temperaturen van de afgelopen tijd weer heel actief. Ze zoeken het water op waar ze zijn geboren. Daar zetten ze hun eieren af. Met een beetje geluk zien we paddensnoeren of het kikkerdril van de kikker. Op de buitenplaats Leyduin komen de kleine watersalamander, de bruine en groene kikker, de gewone pad en de rugstreeppad voor. De rugstreeppad is een bijzondere soort die zich in het voorjaar duidelijk laat horen. De boswachter weet er alles van. Ook voor kinderen een leuke excursie.
Zin om mee te gaan? Reserveer op www.gaatumee.nl. Kosten: € 7,- en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers € 4,- en € 2,- voor hun kinderen tot 12 jaar. Vertrekpunt: Leyduin: Leidsevaartweg tussen 49 en 51 Heemstede. Na 100 meter rechts vindt u de parkeerplaats. We verzamelen op het parkeerterrein.
Foto: Rugstreeppad. Fotograaf: H. v. Bruggen