Wolter Kroes op feestje HBC

“Waar is het feestje? Daar is het feestje”, schalde het, zaterdagmiddag 3 september, door de geluidboxen van de DJ.

De aanleiding om eens flink muzikaal uit te pakken hield verband met de ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld. De gemeente stak ruim drie ton in dit project. HBC droeg, via de sportparkstichting, zelf ook nog eens 100.000 euro bij. Geen afgelastingen meer, geen kale plekken, geen hobbels of gaten, nee een superstrakke grasmat siert nu het hoofdveld.

Voorzitter Rob Roomeijer in hoogt eigen persoon verrichtte de opening. Hij wees in zijn toespraak op het belang van de vrijwilligers voor zijn club. Als dank en als geheugensteuntje voor de leden, dat niets vanzelf gaat, bestond het officiële deel uit het ophangen van een bord waarop de ‘oervrijwilligers’ staan vermeld. Aan de heren Van Bakel, Peeperkorn en Konijn is de club veel dank verschuldigd. Op deze wijze werden zij geëerd. Ook lovende woorden richting de gemeente. Een gemeente die dit financieel mogelijk had gemaakt. De eerste competitiewedstrijd kon worden afgewerkt op het nieuwe veld waar HBC aantrad tegen Stormvogels. Toen kon het feest losbarsten. Dries Roelvink opende deze middag. De klapper bestond uit een optreden van Wolter Kroes. Een feest van herkenning met zijn bekende hits. Hij bracht de stemming er goed in en gaf iedereen de gelegenheid met hem op de foto te gaan. De ruim 250 aanwezigen kregen zo een heerlijke namiddag en avond voorgeschoteld. Het kunstgrasveld, waar het allemaal om begonnen was, lag er vredig bij. De beregeninginstallatie was in diepe rust, de ledverlichting sliep. HBC kan met dit veld de komende 15 jaar verder groeien.

Eric van Westerloo