Winkelvisie vertelt over handhaven eenrichtingsverkeer en meer horeca

In het collegeprogramma was afgesproken dat de Winkelvisie Heemstede zou worden opgesteld. Het bureau DTNP kreeg de opdracht. Het resultaat een helder en lijvig stuk dat nu gereed is voor de inspraak, voordat de politiek beslist.

Het rapport geeft een inkijk in de vooruitzichten van de middenstand in Heemstede. Zo wordt opgetekend dat bezoekers ‘beleving’ willen tijdens het winkelen. Evenementen, een frisse uitstraling en horeca moeten de trek naar de winkelstraten stimuleren.

In de omgeving gaat de expansie door. Primark in Hoofddorp, bouw van winkels op het parkeerterrein in Schalkwijk, De Raaks in Haarlem en Sugar City in Halfweg dragen niet bij aan versterking in Heemstede. Gespecialiseerde zaken in het hogere segment moeten het antwoord zijn. Maar dan wel in combinatie met meer horeca. Mode, wellness of kapsalons zijn oververtegenwoordigd in Heemstede. Horeca juist wat minder. Veertig procent van de winkelomzet komt van buiten Heemstede. Tien procent van de ondernemers geeft aan het bedrijf binnen drie jaar te beëindigen. Ondanks veel negatieve berichtgeving zegt 50% van de ondernemers hun omzet goed tot voldoende te vinden. Minder zijn de winkeliers te spreken over de toegankelijkheid voor de auto, het aantal parkeerplaatsen en het parkeerregime. Jammer dat maar 39% van de ondernemers uit alle winkelgebieden de enquête heeft ingevuld. Volgens DTNP toch ruim voldoende voor een goede afspiegeling.

Voor de belangrijkste winkelstraten in Heemstede komt het rapport onder andere met de suggestie voor nieuwe supermarkt op de kop van de Binnenweg (Noord) met als tweede optie de Eikenlaan. Het plan voor een vestiging in de Slottuinen wijst het rapport af. Er is in het centrum ruimte voor ongeveer 1100 m2 extra vloeroppervalk voor supermarkten. Genoemd wordt ook de huidige Vomar uitbreiden. Met de twee naastgelegen winkels (al in bezit van Vomar) voldoen ze hier aan 1100m2.

DTNP stelt voor niet te rommelen aan de rijrichting van het autoverkeer. Dat blijft in hun visie Zuid-Noord. De IJzerenbrug zou één rijrichting moeten krijgen. Er ontstaat dan rust en ruimte voor meer terrasjes. Men wil de verblijfsfunctie versterken met meer horeca in de straat.

Ook de binnendoor, nabij Albert Heijn, moet worden opgewaardeerd. Meer groen, nieuwe brug, fietsparkeerplaatsen en de panden renoveren. Het parkeerregime zou moeten veranderen tot maximaal 4 uur. De veiligheid voor fietsers kan beter door een extra zichtbaar maken van de fietsstrook.

In de Jan van Goyenstraat ziet DTNP ruimte om de Plussupermarkt te vergroten tot rond de 1000 m2 (nu 550 m2). Parkeren blijft gratis, al stelt men voor het parkeren via een blauwe zone iets te beperken. Het parkeren aan de Zandvoortselaan moet anders. Mogelijk zelfs zonder vergunning om het gemakkelijk te maken snel de dagelijkse boodschappen te doen.  Op 1 februari om 20.00 uur wordt het plan besproken in het raadhuis. Bewoners, winkeliers en politici krijgen uitleg over het rapport. De avond is toegankelijk voor alle inwoners van Heemstede. Er is ruimte voor discussie.

Eric van Westerloo.