Win een ‘brug’tekening van Eric Coolen

Tot en met 4 september 2016 is er in Museum Haarlem een kleine kunstexpositie te zien met de inzendingen van een wedstrijd die in opdracht van de gemeente is georganiseerd. Dit gebeurde ter gelegenheid van de aankomende renovatie van de Haarlemse Buitenrustbruggen. De inzendingen bestaan uit foto’s, schilderijen en gedichten die betrekking hebben op de bruggen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 6 september en ontvangt een van de tekeningen van Eric Coolen.

De inzendingen bestaan uit foto’s, schilderijen en gedichten die betrekking hebben op de bruggen.

Via de website www.buitenrustbruggen.nl kan iedereen in augustus zijn of haar stem uitbrengen. De publieksuitslag wordt meegenomen in de beoordeling door de jury, die bestaat uit wethouder Cora-Yfke Sikkema, kunstenaar Eric Coolen, Erik van Doorn, bedrijfsleider Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV regio Noord West (aannemer van de renovatie), Hans van Daelen, projectdirecteur Witteveen+Bos, (projectmanagement van de renovatie) en een journalist van het Haarlems Dagblad.

Op 1 september start de renovatie van de Buitenrustbruggen. De oeververbinding over het Spaarne speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Schalkwijk. Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw was het een enkele brug. Later kwam daar de tweede brug bij omdat er veel verkeer richting Schalkwijk en de A9 werd verwacht.

Op 6 september is er een informatieavond over de renovatie. Dan wordt ook de winnaar van de kunstwedstrijd bekendgemaakt.

Kijk ook op http://www.museumhaarlem.nl. Voor algemene informatie kunt u mailen naar info@museumhaarlem.nl of bellen met de receptie van het museum op telefoon 023-5422427.

Museum Haarlem bevindt zich aan Groot Heiligland 47, Haarlem.