Wie heeft er werk van Sipke van der Schaar?

Het landschap van Kennemerland was een geliefd onderwerp van kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961). Dat leverde tal van dorpsgezichten, duinlandschappen, strandtaferelen en zeegezichten op. Museum Kennemerland in Beverwijk wil een tentoonstelling aan de kunstenaar wijden en vraagt aan het publiek om daarvoor werk tijdelijk beschikbaar te stellen.

De vraag is: wie heeft er thuis een werk van Sipke van der Schaar aan de muur hangen en is bereid om dat werk in de eerste helft van het volgend jaar gedurende enkele maanden uit te lenen ten behoeve van de expositie?

Er moeten genoeg schilderijen en tekeningen in omloop zijn, want Van der Schaar was tamelijk productief. Hij woonde en werkte in de periode 1914-1928 in Velsen-Noord en Beverwijk. Daarna verhuisde hij naar Heemstede (Landzichtlaan). Daar verbleef en schilderde hij tot 1937.

Sipke van der Schaar is geboren in Leeuwarden, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Amsterdam waar zijn vader een bouwbedrijf had. De jongeman volgde de kunstacademie. Hij behoorde tot de groep experimentele kunstenaars, onder wie Leo Gestel en Jan Sluiter. Verschillende technieken (olieverf, inkt, pastelkrijt, ets) en stijlen was hij meester. Zijn werk valt op door het felle kleurgebruik.

Menigmaal legde hij het landschap van Kennemerland met zijn boerenstulpjes vast. Verder maakte hij enkele verre avontuurlijke reizen, waarvan zijn indrukken eveneens hun weerslag vonden in zijn kunst. Hij signeerde met SvdSchaar (links- of rechtsonder).

Museum Kennemerland bezit zelf een tweetal schilderijen van Sipke van der Schaar. De kleinkinderen van de kunstenaar stellen diverse werken beschikbaar. Verder doet het museum een beroep op particuliere eigenaren.

Wie een Sipke van der Schaar aan de muur heeft en aan de expositie wil meewerken kan een e-mail sturen (mk@museumkennemerland.nl), een brief sturen (Museum Kennemerland,  Noorderwijkweg 2a, 1943 DA Beverwijk) of een bericht inspreken op het telefoonnummer 0251-214507. Een en ander met vermelding van naam en telefoonnummer. Een lid van de werkgroep tentoonstelling neemt vervolgens contact op om de mogelijke uitleen te bespreken.