Wethouder geeft bronzen certificaat aan SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) heeft woensdagmiddag 6 maart jl. uit handen van Wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer, het Bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg (MTZ) ontvangen. Wethouder Sedee zei bij de overhandiging: “Wat ik vooral mooi vind, is dat SEIN de verduurzaming integraal heeft aangepakt!” 

foto met certificaat MTZ

Milieu Thermometer Zorg

De milieuthermometer Zorg (MTZ) is ontwikkeld door de zorgsector en door de leden van de vereniging Milieuplatform Zorg (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK).

De MTZ kent verschillende thema’s, onder andere energiemanagement, water, gevaarlijke stoffen, voeding, vervoer en inkoop. De MTZ bestaat uit ruim 100 maatregelen, waarvan er voor het certificaat ‘Brons’ ruim 50 verplicht zijn. Met behulp van de MTZ heeft SEIN invulling gegeven aan de Europese wet- en regelgeving omtrent energie en CO2 reductie. Het overkoepelende resultaat is het vergroten van milieubewustzijn binnen de hele organisatie en een meer verduurzaamde bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Al langere tijd speelt duurzaamheid een grote rol bij ontwikkelingen binnen SEIN. Zo is in 2009 een Warmte Koude Opslag-installatie op De Cruquiushoeve in bedrijf genomen waarop alle nieuwe gebouwen van SEIN zijn aangesloten. Met deze installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Momenteel is SEIN bezig met het installeren van circa 3.400 zonnepanelen op haar gebouwen, waarvan 2.500 op De Cruquiushoeve in Cruquius en 900 op terrein Meer en Bosch in Heemstede.

Sociale duurzaamheid

SEIN wil haar doelgroepen dichter bij de maatschappij brengen. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en projectontwikkelaar AM maakt SEIN van een besloten instellingsterrein een reguliere woonwijk in de Haarlemmermeer. SEIN staat grote delen van haar terrein af voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Daarmee wordt omgekeerde integratie tussen de bijzondere doelgroepen van SEIN en nieuwe bewoners in hetzelfde woongebied gestimuleerd.  

Het bouwproject onder de naam ‘Project Wickevoort’ staat bekend als een van de Parels aan de Ringvaart. Tussen de 750 tot 1.000 woningen zullen worden gerealiseerd. Naast de onderscheidende ruimtelijke en groene opzet van deze wijk wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Wickevoort zal de eerste grote woonwijk worden waarbij ‘nul-op-de-meter’ voor alle woningen het uitgangspunt is.

Over SEIN
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met complexe epilepsie, slaap-waakproblemen en verwante aandoeningen. Zie ook: www.sein.nl.

Op de foto staan van links naar rechts:Joan Lucas – Hoofd Facilitaire zaken NON, Heleen Saris – Management assistent Facilitaire zaken NON, Jeroen Daamen – Beheerder vastgoed en milieu, Jean Willem Barzilay – Voorzitter Raad van Bestuur SEIN, Mariëtte Sedee – Wethouder Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarische zaken, Marjolijn Boomsma – Unit manager Facilitair SEIN en Judith de Bree – Milieuplatformzorg.