Werkgelegenheid Z-Kennemerland beter dan vorig jaar

In de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond nam in november het aantal WW-uitkeringen toe. De WW-stijging is voornamelijk het resultaat van seizoensinvloeden, met name in de landbouw en horeca.

De WW-toename in Zuid-Kennemerland en IJmond (1,3%) is lager dan de landelijke toename. In Zaanstreek-Waterland bleef de stijging met 1,6% ook beperkt. In Noord-Holland Noord was de toename met 3,2% ruim twee keer zo sterk als landelijk (1,5%). In tegenstelling tot de landelijke cijfers, ligt het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s lager dan een jaar geleden. Met name in Zuid-Kennemerland en IJmond is deze daling sterk (-3,6%).

Profijt van Amsterdam

De werkgelegenheid in Zuid-Kennemerland en IJmond is op dit moment beter dan een jaar geleden. De daling in de WW over de laatste 12 maanden wordt extra versterkt door de toegenomen bedrijvigheid in de regio Groot-Amsterdam. Hoewel Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland ook profiteren van deze ontwikkelingen, is de pendel voor arbeid vanuit Zuid-Kennemerland richting Amsterdam van oudsher sterker.

Jongeren

Begin deze maand publiceerde UWV voor elke regio de rapportage ‘Basiscijfers jeugd’. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen aan jongeren het afgelopen jaar met bijna 9% toe. In Zaanstreek-Waterland ligt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren 10% lager dan in 2014, vooral de gemeente Zaanstad noteerde en scherpe daling met 12% (33 WW-uitkeringen), terwijl in Noord-Holland Noord 6% meer uitkeringen aan jongeren wordt verstrekt. Voor de periode april-september 2015 was in Zuid-Kennemerland en IJmond in elke bedrijfssector het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren lager dan dezelfde periode in 2014. Het totaal aantal WW-uitkeringen aan jongeren ligt nog wel hoger dan een jaar geleden (+2%).