Werken in de natuur, onder meer op Middenduin

Leef je uit in de natuur! Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer zaterdag 4 november een werkdag in natuurgebied Middenduin in Overveen; een van de vele locaties voor de landelijke Natuurwerkdag. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen! Samenwerken aan onderhoud van natuur en landschap. Help mee in Middenduin met het herstel van een schrale duinweide; door het zagen van abelen en maaien/hooien van duingras om de hier voorkomende bijzondere duinvegetatie weer een kans te geven. Dit alles om de natuurwaarde van dit gedeelte van Middenduin verder te vergroten helpen vrijwilligers mee met dit onderhoudswerk.

Elk jaar op de 1e zaterdag van november vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. Elk jaar doen duizenden mensen mee om de natuur in Nederland weer een beetje mooier te maken. Middenduin is een prachtig duingebied en kenmerkt zich door de afwisseling tussen natte duinvalleien en bebost en open duin. Middenduin dankt zijn naam aan het gehuchtje Middenduin, dat van 1722 tot 1807 aan het eind van de Zanderijvaart heeft gelegen, daar waar nu nog de duinboerderij aan de Zeeweg ligt.

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om in de natuur bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan natuurbehoud in Middenduin kunnen gewoon komen. Ervaring is niet vereist. Grotere kinderen zijn ook van harte welkom. Verzamelen voor deze werkdag is om 9.30 uur op de parkeerplaats van Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen. De werkdag duurt tot 15.00 uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen, lunch en neem je eigen koffie/thee mee. Voor gereedschap en iets bij de koffie wordt gezorgd! Graag aanmelden via ivnzk.natuurwerk@gmail.com of kijk op www.ivn.nl/zk.