Wel of geen Bloemencorso door Heemstede centrum? 

Door Eric van Westerloo

Heemstede – De corso-organisatie vraagt van Heemstede een bijdrage van ruim 23.000 euro. Dat is ongeveer €12.000 meer dan tot op heden werd betaald. De politiek ging niet akkoord met deze verhoging. Zij stuurde wethouder De Wit naar het corso-bestuur. Echter, het bestuur is niet genegen om concessies te doen. Bij niet betalen gaat het corso over de Herenweg en komt niet meer door het centrum. Dit valt verkeerd bij de winkeliers die dit evenement aanwenden om de straat te promoten met extra festiviteiten en acties. Mevrouw Slagter sprak in namens het BIZ met de wens dat het corso toch echt door het centrum moet rijden. Het BIZ is bereid €5.000 bij te dragen in de kosten. Er is door de gemeente geen budget begroot voor deze verhoging. Een delegatie van het corsobestuur legde in de commissievergadering nog eens uit hoe men tot deze opstelling is gekomen. Alle gemeenten die het corso aandoet betalen 85 cent per inwoner. Het corso draait verlies, o.a. door gestegen kosten. HBB, bij monde van mevrouw Post van Zon, wil dat de gemeente wel gaat bijdragen. Omdat het college niet met een extra bijdrage komt zal HBB binnenkort een motie presenteren om het tekort alsnog aan te vullen. Dan zal blijken hoe de andere partijen, die zich nu niet uitspraken, het gaan beoordelen. HBB moet wel zorgen voor een financiële dekking, omdat het bedrag niet is begroot. 

Tijdens de raadsvergadering van 28 september zal duidelijk worden of het corso al dan niet door het centrum gaat rijden. Mocht het corso alleen over de Herenweg rijden wordt gehoopt dat de gemeente coulant is met het afgeven van vergunningen om langs de weg stalletjes te plaatsen. Hiervan zouden ook winkeliers gebruik kunnen maken.  

Foto archief de Heemsteder