Wel of geen bebouwing terrrein Berkenrode?

Heemstede – Een van de mooiste monumentale panden in Heemstede staat aan de Herenweg 131. Het pand is een monument en lang in bezit geweest van patriciër heer Van Eehgen, ook wel Heer van Berkenrode. Hij erfde Berkenrode in 1954 van zijn tante Ernestine.

Van Eeghen kreeg landelijke bekendheid toen hij in de jaren zeventig en tachtig het ‘Berkenrode overleg’ organiseerde. Nederlandse en Russische prominenten waaronder maarschalk Ivanov en generaal Bogdanov bespraken actuele onderwerpen tijdens de Koude Oorlog, zoals onderlinge betrekkingen of de toen zeer actuele plaatsing van kruisraketten in ons land. Van Eeghen overleed in 2007 en is in Heemstede begraven.
Het landgoed werd ondergebracht in een stichting die wordt beheerd door de familie. Het in stand houden van een dergelijk monumentaal pand, opstallen en terrein, is kostbaar. Door uiteenlopende activiteiten te organiseren zoals cursussen, presentaties, activiteiten voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten komt er geld binnen. Er worden paarden gestald en opstallen verhuurd. Ondanks subsidie voor het monument, tot 2024, is het conserveren van het gebouw en opstallen financieel onhaalbaar. Volgens de stichting blijven de inkomsten onvoldoende om het geheel blijvend in stand te houden. Drie woningen bouwen op de plaats van de huidige moestuin moet voor voldoende geld zorgen. De huizen komen op grond in erfpacht waardoor er jaarlijks inkomsten zijn voor de stichting, plus uiteraard de verkoop van de panden zelf.

Buurtbewoners vrezen dat dit een eerste stap is richting de ontwikkeling van een klein woonwijkje. Het perceel is in totaal 19 ha groot. Er is extern onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om meer inkomsten te genereren uit activiteiten en verhuur. Dit lijkt een kansloze zaak. De stichting vraag de gemeente nu een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Woningbouw op deze locatie is in strijd met het huidige bestemmingsplan. De moestuin heeft de bestemming ‘natuur’. De Provincie lijkt akkoord te gaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is tegen uit angst dat het tot meer bouw in de toekomst leidt. Zolang het bouwgebied beperkt blijft tot de moestuin zijn er weinig problemen te verwachten. Het college staat onder voorwaarden niet negatief tegenover de bouwaanvraag. Er moeten wel wat juridische knopen worden doorgehakt, zoals planschaderegeling en dient er overeenstemming te zijn met de Provincie alsook de Rijksdienst. De omwonenden zijn zowel door de gemeente als de stichting geïnformeerd over de plannen en de procesvoortgang waarbij ook de Historische Verenig Heemstede Bennebroek betrokken was. Op donderdag 18 oktober spreekt de commissie Ruimte over deze zaak.

Eric van Westerloo