Weidevogels bespieden in de Hekslootpolder

Spaarndam – In samenwerking met Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland kun je op excursie in de Hekslootpolder, op 10 oktober. Warm aankleden en kijker meenemen! De Hekslootpolder is het enige veenweidegebied in Haarlem waar nog weidevogels broeden zoals grutto en kievit. In de herfst zijn de smienten en watersnippen weer present. Zowel de Hekslootpolder als De Gruijters zijn bekend vanwege de vele watervogels die er jaarrond te zien zijn. Verder komt ook de interessante historie van het gebied in beeld. Waaronder de nog oorspronkelijke middeleeuwse verkavelings- en infrastructuur, de bedijkingsgeschiedenis van de voormalige IJoever en de vele kunstwerken van De Stelling van Amsterdam.

Start: Vertrek parkeerplaats bij infopaneel Redoute/⁠Slaperdijk, Spaarndam. Tijdstip: 09.30-12.30 uur. Aanmelden vooraf verplicht: Aanmelden en informatie: ericvanbakel@hetnet.nl. Maximaal aantal deelnemers: 10.

Foto: Ronald Cassee.