Wat zijn eigenlijk de wandelregels?

Heemstede – In dit jaar van de corona-uitbraak zijn meer en meer mensen gaan wandelen. In natuurgebieden maar ook in de eigen woonplaats. Wandelen houdt je fit, verzet je gedachten en je ziet nog eens wat. Maar, hoe zat het ook al weer wanneer een wandelpad ontbreekt en je op de weg moet lopen? Welke kant kies je dan? Wandel.nl informeerde ernaar bij Veilig Verkeer Nederland.

Rob Stomphorst, woordvoeder van Veilig Verkeer Nederland: “Er geldt een aantal basisregels in het verkeer. Zo moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Dit is vastgelegd in artikel 4 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de RVV.” Tot 1993 was je als voetganger verplicht om links van de weg te lopen, maar die bepaling is komen te vervallen. “Het is dan aan de voetganger om naar eigen inzicht te kiezen voor de veiligste situatie”, vervolgt Rob. “Dat kan links van de weg zijn, maar afhankelijk van de wegindeling en de situatie dus ook aan de rechterkant van de weg.”

Als voetganger beslis je dus zelf waar jij het het veiligst vindt om te lopen. Hiermee kun je anticiperen op de verkeerssituatie van dat moment. Dat betekent in de praktijk dat de ene wandelaar er voor kan kiezen om links van de weg te lopen, waar een ander er voor kiest om in eenzelfde situatie rechts te lopen, omdat vanuit de eigen optiek bepaald wordt wat de veiligste optie is.  

In deze coronatijd is het nog meer zaak om goed op jezelf en je omgeving te letten. Houd in deze tijden altijd de richtlijnen van het RIVM aan. Maar 1,5 meter afstand bewaren van andere weggebruikers kan best lastig zijn, zeker als het drukker is op de weg. Als je de mogelijkheid hebt, kies dan voor een tijdstip waarop minder mensen buiten zijn, zoals vroeg in de ochtend of ’s avonds onder etenstijd. Maar kies ook voor routes waar je minder weggebruikers tegenkomt (bijvoorbeeld wandelpaden in het bos) of waar je andere weggebruikers makkelijk kunt passeren of zelf makkelijk de berm in kunt stappen. Als je met een wandelpartner of  -groepje op pad gaat, wandel dan op drukkere plekken zoveel mogelijk achter elkaar. Zo geef je andere weggebruikers de ruimte jou met gepaste afstand te passeren.  

Maar eigenlijk is de boodschap vrij simpel: vermijd drukte, houd rekening met elkaar en blijf vriendelijk. Dan blijft buiten recreëren voor iedereen leuk.