documenten

Wat kan een incasso doen?

PARTNERBIJDRAGE

Het kan erg vervelend zijn als je geld niet krijgt waar je recht op hebt. Misschien heb je een rekening die niet wordt betaald, of een aanbetaling voor een aankoop die niet wordt gedaan. In dergelijke gevallen kan een incasso uitkomst bieden.

Wat is een incasso?

Een incasso is een vorm van geldinzameling waarbij een derde partij, meestal een incassobureau, optreedt namens de schuldeiser. De schuldeiser geeft het incassobureau machtiging om het geld dat hij verschuldigd is aan de schuldeiser te innen.

De rol van een incassobureau is dus om ervoor te zorgen dat de schuldenaar zijn schuld aan de schuldeiser betaalt. Dit kan op verschillende manieren:

-door contact op te nemen met de schuldenaar en hem eraan te herinneren dat hij een bepaald bedrag moet betalen;
-door naar de rechter te stappen en een vonnis te laten uitspreken waarin staat dat de schuldenaar het geld moet betalen;
-door het geld rechtstreeks van de bankrekening van de schuldenaar af te halen.

Hoe werkt een incasso?

Een incasso is een methode om geld van een andere persoon of organisatie te vorderen. Het kan worden gedaan door een derde partij, zoals een incassobureau, of door de schuldeiser zelf.

Een incasso wordt meestal ingesteld nadat er herhaalde pogingen zijn gedaan om het geld op een andere manier te vorderen, bijvoorbeeld via telefonische of schriftelijke aanmaningen. In sommige gevallen kan een incasso ook worden gestart als er sprake is van een groot bedrag dat nog openstaat.

Om een ​​incasso in gang te zetten, moet de schuldeiser eerst een aantal stappen volgen. Hij moet bepalen welk type incasso hij wil instellen en welk bedrag hij gaat vorderen. Daarna moet de schuldeiser ervoor zorgen dat alle relevante documentatie bij elkaar wordt gezocht, zoals contractuele bepalingen en aankoopbewijzen. Als alles klaar is, moet de schuldeiser een incassobureau of een andere derde partij inschakelen om het incasso-traject in gang te zetten.

Eenmaal gestart, zal het incassotraject verschillende stappen doorlopen. In de eerste fase wordt er contact opgenomen met de schuldenaar om hen te laten weten dat er een incasso is gestart en dat ze moeten betalen. Als de schuldenaar niet reageert of weigert te betalen, kan de zaak worden voorgelegd aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal dan proberen het geld van de schuldenaar te innen via verschillende methodes, zoals beslag leggen op inkomsten of bezittingen. Als deze methodes niet werken, kan de zaak uiteindelijk terechtkomen bij de rechtbank, waarbij een vonnis kan worden uitgevaardigd tegen de schuldenaar.

Wat zijn de kosten van een incasso?

De kosten van een incasso zijn afhankelijk van het type incasso en de leeftijd van de vordering. Als u een incasso via een advocaat of deurwaarder laat uitvoeren, zal dit meestal wat duurder zijn dan wanneer u een incassobureau inschakelt. De leeftijd van de vordering heeft ook invloed op de kosten, hoe ouder de vordering hoe moeilijker het is om deze te innen en dus duurder.

Hoe kan ik een incasso vermijden?

Als u een incasso wilt vermijden, kunt u het beste contact opnemen met de partij waarmee u een contract hebt. Zij kunnen dan bekijken of er misschien een andere oplossing is. Mogelijk kunt u de openstaande factuur betalen in termijnen of een regeling treffen waarbinnen u de factuur volledig kunt voldoen.

Conclusie

Een incasso is een handig hulpmiddel om geld te innen van een schuldenaar. Het is belangrijk om te weten welke stappen je kunt nemen voordat je een incasso inzet, en wat de verschillende soorten incasso’s zijn. Als je weet hoe je een incasso moet inzetten, kan het een krachtig middel zijn om je geld terug te krijgen.