Wandelexcursie op buitenplaats Eindenhout

Op woensdag 17 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een interessante wandelexcursie op de buitenplaats Eindenhout in Haarlem.

Buitenplaats Eindenhout is een prachtig natuurgebied dat grenst aan de Haarlemmerhout. De locatie ligt precies op de overgang van de droge strandwal naar vochtige strandvlaktes.
Op het gebied van groen heeft Eindenhout de hoogste kwaliteit planten van Haarlem en omstreken; wel 120 verschillende soorten. Er zijn in het bosje dan ook een tiental zeldzame soorten aanwezig, zoals de Gulden boterbloem, de IJle zegge, de Grote keverorchis en het Zomerklokje.
Voor vogels is Eindenhout ook een toplocatie. In het voorjaar van 2000 stelden de broedvogeltellers al 24 soorten in het rustgebied vast. De dichtheid van alle broedvogels samen is erg hoog, bijna drie keer zo hoog als in de Haarlemmerhout! Het aantal Merels, Zanglijsters en Winterkoninkjes steekt met kop en schouders boven de rest uit. Ook de Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees en Glanskop zijn relatief talrijk.

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep verzamelt om 19 uur bij de parkeerplaats van de middelbare school Lyceum Sancta Maria (van Limburg Stirumstraat 4, Haarlem). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Meer informatie via Dik Vonk, tel. 023-5254140, of kijk op http://www.ivn.nl/zuidkennemerland

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.