Vraagbaak BREINdesk van start

Tijdens de Brain Awareness Week is het ondersteuningsinitiatief ‘BREINdesk’ van start gegaan. Bij BREINdesk kunnen zorgprofessionals informatie inwinnen over hersengerelateerde aandoeningen. Het is een vraagbaak om mensen met beperkingen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH), multiple sclerose (MS) en epilepsie optimale ondersteuning te bieden. Hierdoor kunnen mensen met deze beperkingen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven functioneren.

BREINdesk bestaat uit drie verschillende zorginstellingen: Heliomare, Nieuw Unicum en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Deze zorginstellingen zijn gespecialiseerd in zorg voor mensen met NAH (Heliomare), MS (Nieuw Unicum) en epilepsie (SEIN). Voor individuele behandeling en diagnostiek kan men terecht bij een van de drie zorgaanbieders.

BREINdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Informatie: 088-920 8048 en www.breindesk.nl