Vondst van de Maand in Huis van Hilde

Het versieren van het lichaam is waarschijnlijk net zo oud als de mensheid zelf. De sieraden in de vitrine van de Vondst van de Maand dateren van verschillende tijdperken. Zo komen ze uit o.a. het Neolithicum (5300 – 2000 v Chr.), de Bronstijd (2000 – 800 v Chr.), de Romeinse Tijd (12 v Chr. – 450 na Chr.) en de Nieuwe tijd (1500 – heden). De prehistorische sieraden zijn veelal gemaakt van bot, steen of aardewerk, terwijl de Romeinen hun sieraden voornamelijk maakten van brons, goud of glas. Sieraden werden vaak gebruikt om aanzien, rijkdom en macht te vertonen. In de vitrines is een goede diversiteit te zien van verschillende culturen, periodes en materialen.

Grafgiften

Sieraden zijn vooral gevonden in graven als grafgiften of bijgiften. Ook werden mensen veel begraven met kleding en sieraden aan, soms dus als gift voor het hiernamaals of als offer voor een specifieke god. In de Bronstijd werden in vrouwelijke graven sieraden en accessoires bijgevoegd als grafgiften, terwijl mannelijke graven dolken, bijlen, broches en soms zwaarden bevatten.

Dankzij teruggevonden grafheuvels en graven kunnen wij deze sieraden opnieuw bewonderen!

Het Huis van Hilde bevindt zich aan het Westerplein 6 in Castricum.

Geopend: di t/m vrij 9-17 uur; za en zo 11-17 uur, www.huisvanhilde.nl