Vomarplannen blijven heet hangijzer

Het blijft een aparte geschiedenis. In het collegeprogramma is afgesproken dat er geen supermarkt komt op de Eikenlaan. Dat was vooral de inbreng van de lokale partij HBB. Het is coalitiepartij VVD die te pas en te onpas laat weten groot voorstander te zijn van een grote supermarkt. Ook medecollegepartij CDA is voorstander. De ontwikkelaar van de Vomar, Hoorne BV, wil niet wachten op de volgende verkiezingen, omdat het allerminst zeker is dat er dan wel een meerderheid voor het bouwplan komt. Voor 2020 staat er dan zeker niets. Door in combinatie met Elan Wonen ‘De Slottuinen’ te ontwikkelen zet ‘Hoorne’ druk op de ketel. Het is allerminst zeker dat dit plan wel van de grond komt. Cruciaal is de ontsluiting naar de Cruquiusweg, waarbij de provincie roet in het eten kan gooien. Tijdens de commissievergadering ruimte van 14 januari werd gesproken over de relatie winkelvisie Heemstede en ‘De Slottuinen’. Hoewel het rapport er nog niet ligt, is de teneur vrijwel zeker dat een grote supermarkt op de Binnenweg van levensbelang is voor het centrum. Johan Maas (PvdA) trok deze uitkomst op voorhand al in twijfel. Meer over dit onderwerp in de Heemsteder van 20 januari (Eric van Westerloo).

Foto: De locatie voor een nieuw te bouwen supermarkt. Als de plannen doorgaan.