Volop actie in de Week van het Werk

Regio- In de eerste week van oktober vindt in Zuid-Kennemerland en IJmond de Week van het Werk plaats. Het is de tweede keer dat het evenement wordt georganiseerd. Het doel van de actieweek is om zoveel mogelijk werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.

Tijdens de Week van het werk worden op 1, 2 en 3 oktober zes bijeenkomsten georganiseerd. Deze bieden volop gelegenheid voor werkzoekenden en werkgevers om kennis te maken en om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen.

Tijdens de bijeenkomsten is speciale aandacht voor werkzoekenden die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om (weer) aan de slag te komen. Het zijn werkzoekenden die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd, een arbeidsbeperking of omdat zij statushouder zijn.

De Week van het Werk is een initiatief van Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP). Het WSP is een samenwerking tussen UWV, IJmond Werkt! en Pasmatch Personeelsdiensten. Een overzicht van de activiteiten in de Week van het Werk vindt u op de website https://wspzuidkennemerlandenijmond.nl/volop-actie-week-werk/.