Volkstuinen Manpadslaangebied inzet verkiezingen

HBB had op de agenda van de commissie ruimte op donderdag 18 januari één onderwerp toegevoegd. De partij wilde wel eens horen van wethouder Nieuwland (D66) hoe het college denkt over de positie van de volkstuinders. In het plan Manpadslaangebied is het allerminst zeker dat zij op hun huidige plek mogen blijven. De volkstuinders maakten van de gelegenheid gebruik in te spreken. Met een helder verhaal trakteerde de heer De Gier de raadsleden op een lesje grondkwaliteit. Bij verhuizing naar een andere plaats in het gebied is de grond vervuild met pesticiden en ander nare stoffen. Om grond te krijgen die geschikt is voor schone tuinbouw moet de huidige grond tot aan het grondwater worden afgegraven en vervangen door schone grond. HBB vroeg om de toezegging van Nieuwland om de tuinen op de huidige plaats te handhaven. Die toezegging kwam niet. Nieuwland liet zich niet uit de tent lokken. Hij blijft hameren op het feit dat hij met iedereen rond de tafel gaat. Wat bleek, 30 partijen zijn betrokken bij deze gesprekken. Hij blijft overleggen al denken betrokkenen dat zij onvoldoende worden gehoord. Cees Leenders (VVD) vroeg zich af of het wel zinvol is met zoveel partijen te spreken. Tot een oplossing leidt dit naar zijn idee nooit. Hij stak daarmee het lontje aan. De klap op de vuurpijl kwam van het CDA. Van Vlijmen (CDA) verklaarde dat zijn partij in het komende verkiezingsprogramma heeft opgenomen dat de volkstuinen ongemoeid blijven. Hetzelfde staat in het programma van HBB. Dit was tegen het zere been van Nieuwland. “Wij hebben toch een collegeakkoord waarin de VVD, CDA en D66 zich conformeren aan dit proces?” “Kan wel wezen”, merkte Van Vlijmen op, “maar wij hebben een nieuw programma en dit is wat er staat.”

Nieuwland gaat zich beraden in het college over de consequenties. Hij vond alles maar verkiezingsretoriek wat hij had gehoord. Het was van diverse kanten al voorspeld dat het 50.000 euro kostende onderzoek op niets zou uitdraaien. Dat lijkt nu werkelijkheid te worden. VVD en het CDA hebben handig gemanoeuvreerd. D66 is de worst van een nieuw onderzoek voor het Manpadslaangebied voorgehouden in ruil voor steun aan de Vomar. De Vomar is binnengehaald, de beloning via het Manpadslaangebied komt er voor D66 vrijwel zeker niet.

Eric van Westerloo

Bij de foto: Manpadslaangebied in zomertijd.