‘Verlies van biodiversiteit niet langer negeren’

De Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren plaatste zaterdag 22 april drie insectenhotels in de provincie, waaronder in Hoofddorp. De actie vond plaats in het kader van de Landelijke Zaaidag voor bijen en vlinders.

Statenlid Linda Vermaas plaatste een hotel met een van de bekendste imkers van Nederland, Pim Lemmers uit Heemstede. In de hotels kunnen wilde bijen en vlinders een veilige nestelplaats creëren. Zij strooiden tevens biologisch bloemenzaad om de insecten van voedsel te voorzien. Vorig jaar opende de PvdD al een bijenhotel in de tuin van het provinciehuis in Haarlem.

“Insectenhotels zijn nodig omdat het zeer slecht gesteld is met de bijen, vlinders en andere bestuivers: 40% wordt met uitsterven bedreigd. De VN waarschuwt al langer voor de schadelijke gevolgen voor de wereldwijde voedselproductie. De meeste vruchten, zoals appels en bessen, hebben bestuivende insecten nodig om te kunnen groeien. In het rapport van de VN wordt geschat dat de wereldvoedselproductie honderden miljarden verlies zal lijden als er geen bestuivende insecten meer zijn. De boosdoeners van de bijensterfte zijn onder andere de intensieve landbouw en landbouwgif”, aldus de PvdD in hun persbericht.

Linda Vermaas: “Wij kunnen ons niet veroorloven om het verlies van biodiversiteit nog langer te negeren. Insecten zijn van levensbelang: zonder de bij en de vlinder komt onze voedselvoorziening in gevaar.”