‘Uitspraak provincie klap in het gezicht actieve wandelaars en fietsers’

Wandelnet en de Fietsersbond gaan in beroep tegen de uitspraak van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna in Heemstede alsnog aan de openbaarheid te onttrekken. ProRail heeft een hek geplaatst dat de overweg afsluit. De provincie vindt de overgang te gevaarlijk en de omweg van 1700 meter voor wandelaars en fietsers acceptabel. Wandelnet en de Fietsersbond zijn het hier niet mee eens. De belangenorganisaties willen dat de overweg openblijft vanwege het recreatieve belang en roepen ProRail op om de overweg te beveiligen of te ondertunnelen.

Onacceptabele afstand

Voor veel mensen was deze overweg jarenlang de toegangspoort tot het natuurgebied aan de westkant van de bebouwde kom van Heemstede. Door de uitspraak van de provincie gaat deze verbinding verloren. Wanneer de overweg wordt opgeheven ontstaat een afstand van ruim twee kilometer tussen het spoorwegviaduct bij de Zandvoortselaan en de volgende kruisingsmogelijkheid bij het Laantje van Leyduin. Dit druist in tegen de bestaande richtlijnen over barrièrevorming en maaswijdte; op deze locatie mag de maaswijdte maximaal 500 tot 1000 meter zijn. Voor de beide belangenorganisaties is de uitspraak daarom onacceptabel. Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond noemt juist de nieuwe situatie gevaarlijk. “De omweg langs de Leidsevaartweg is een smal en druk fietspad langs een drukke weg. Dit pad is te druk om deze extra fietsers en wandelaars op te vangen, en dan is een omweg van 1700 meter echt veel te lang. De uitspraak van de provincie is een klap in het gezicht van alle actieve wandelaars en fietsers.”

Overweg en Laantje van Alverna openbaar

De zaak rondom de spoorwegovergang in Heemstede speelt al sinds 2013. In december 2015 besloot de Raad van State dat de overweg openbaar is. ProRail moest de overweg heropenen en ProRail was verantwoordelijk voor de veiligheid, zo oordeelde de hoogste bestuursrechter. Zowel ProRail als de bewoners van het Laantje van Alverna waren het hier niet mee eens en verzochten de openbaarheid van de overweg op te heffen. De gemeente Heemstede weigerde dat verzoek. ProRail en de bewoners stapten naar de provincie in een allerlaatste poging om de overweg gesloten te krijgen. Tegelijkertijd sloten zij de toegangsweg tot het Laantje aan beide kanten af met hekwerken. Hiertegen traden de gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal tot dusver niet op. Een meerderheid van de gemeenteraad van Heemstede vond in oktober 2016 dat de overweg open mocht blijven. Helaas heeft de gemeenteraad besloten om niet tegen dit besluit van Gedeputeerde Staten in beroep te gaan. Als Heemstede zich definitief neerlegt bij het besluit om de overweg gesloten te houden, dan zal naast de overweg ook het Laantje van Alverna dicht blijven, waardoor een belangrijke schakel verloren gaat. Fietsersbond en Wandelnet benadrukken daarom ook het belang om het hele Laantje van Alverna openbaar te verklaren.