‘Tegenstellingen die schuren, verlichten en confronteren’

De Kloostergangen in Haarlem opent dit jaar met een expositie van 12 beeldend kunstenaars met een overkoepelend thema dat bij voorbaat nieuwsgierig maakt naar wat voor werk men de komende weken in deze fraaie historische ruimte in het Stadhuis kan verwachten: De Confrontatie. Een beladen thema dat men snel associeert met begrippen als botsing, strijd e.d. In fysieke zin uiteraard maar ook in de psychologische betekenis van het woord: wat ondervindt men en hoe reageert men hierop. Deze tweeledige betekenis is terug te vinden in de bijzondere affiche met twee afbeeldingen: enerzijds een alternatief, bevreemdend, verontrustend, geparafraseerd belastingformulier van Arjan Bosch en anderzijds een aangrijpende foto van Rosa Navarro met verbeelding van de stilte na een executie. Zoals initiator en organisator Arjan Bosch ook heeft bedoeld en omschreven: confrontaties als uitdaging. Tegenstellingen die schuren, verlichten en confronteren, die de bezoeker een ongemakkelijk gevoel kunnen geven en de gedachten en tongen los kunnen maken.

Naast deze twee meer extreme uitingen verbeelden Coby Kluitman (natuur in de knel), Monique Dukker (het dierenwelzijn) , Margot Dukker (de dood in alle ‘aangezichten’), Eline JJ en Rob Daniels (lusten en lasten van de voortplanting) meer aardse zaken. In tegenstelling tot de kleurrijke werken van Jan Nijland en An Luthart waarin begrippen als pijn, verzet en dreiging worden verbeeld. Als zeer bijzonder kan de inbreng van Alex Buswijler, Arnold Janssen en Peter Brunsmann worden gekenschetst. In de werken van Alex Buswijler confronteert  deze beeldend kunstenaar de mens met moeilijke, bijkans onoplosbare situaties. Zoals hij opmerkt: het overkomt ons allemaal wel eens en deze werken kunnen door ons als een spiegel worden opgevat. De schilderijen van Arnold Janssen tonen op fantasievolle wijze plezierige en minder plezierige situaties in een geheel imaginaire wereld (het inferno?) waarbij een associatie met Jeroen Bosch zeer voor de hand ligt terwijl Peter Brunsmann op indringende manier de persberichten over de dood van leden van de Rote Armee Fraktion (1977) heeft gevisualiseerd.

Deze bijzondere  tentoonstelling is in De Kloostergangen (Grote Markt 2) gedurende alle werkdagen (van 8.00 tot 17.00 uur) te bezichtigen t/m vrijdag 16 februari. De opening vindt plaats op vrijdagmiddag 19 januari om 16.00 uur. Zie ook www.kzod.nl en Facebook.

Het werk op de foto is van Arnold Janssen.