Subsidie aanvragen ‘natuurvriendelijke oevers’

Oevereigenaren kunnen vanaf 1 januari tot 1 mei 2019 subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar. 

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld. 

Voorwaarden subsidie

De regeling geldt voor iedereen die binnen het werkgebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen subsidie

In aanmerking komen voor deze subsidie? Vul dan voor 1 mei 2019 het aanvraagformulier in. Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.