Missing image

Stooktips en gezondheidseffecten houtstook

De afgelopen jaren is het gebruik van met hout gestookte installaties toegenomen. Inmiddels gebruiken zo’n 20% van de Nederlandse huishoudens open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen en creëren van sfeer in huis. Echter kan stoken met hout voor omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Om overlast te beperken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aantal stooktips voor u.

Stooktips: juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zo is het van belang te zorgen voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed afgestemd zijn met de haard of kachel en minstens één keer per jaar door een erkend vakman schoongeveegd worden. Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer.

Stooktips: frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. Controleer dit door naar de kleur van de rook en de vlam te kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf uitbranden.

Door de stooktips te volgen kunnen overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving worden voorkomen en beperkt. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.rivm.nl. Overweegt u de aanschaf van een met hout gestookte kachel? Kies dan voor een palletkachel, meer informatie hierover vindt u op www.milieucentraal.nl.

Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en effect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van houtrook.