Spot de visarend boven de kust

Dat vogels massaal trekken is algemeen bekend, maar heeft u dat zelf wel eens gezien? Zondag 16 oktober kunt u onder leiding van ervaren IVN-gidsen kijken naar de trekvogels en hun trekgedrag in het najaar. In deze tijd van het jaar heb je goede kans om dit bijzondere fenomeen mee te maken om honderden vogels voorbij te zien trekken op weg naar Zuid-Europa of Afrika. Ook blijven er veel een tijdje rondzwerven in de kustregio of kiezen zelfs het duingebied om te overwinteren. U ziet eenden, steltlopers, zangvogels en roofvogels voorbij vliegen, bijvoorbeeld rosse grutto’s, koperwieken of zelfs een sporadische visarend.
De vogeltrek maakt de Hollandse kust extra interessant. Voor de vogelaar of vogelspotter is de trektijd een spannende periode, omdat het weer deze seizoensgebonden migratie onvoorspelbaar maakt. De windrichting en de kracht ervan zijn het meest bepalend of de ‘vogels van het seizoen’ in flinke aantallen worden gezien. Een zuidoostelijke of zuidwestelijke bries van 3 tot 5 Beaufort is uitstekend om in het najaar trekkende zangvogels te zien. Onder deze omstandigheden kunnen grote aantallen zangvogels passeren, bijvoorbeeld meer dan 100.000 vinken of spreeuwen op een dag.
Verzamelen doet u bij het infopaneel van het parkeerterrein Parnassia om 9 uur. Trek warme kleding aan en neem een kijker mee. Aanmelden verplicht (bij Luc Leermakers) via Lucleermakers@gmail.com of 06-23054796. Of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.