Schrijver van ‘De Stamhouder’ in Bloemendaal

Op zondagmiddag 29 mei, 16.00 uur, is Alexander Münninghoff, winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2015 voor zijn boek De Stamhouder, de gast van Areopagus Bloemendaal. In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat Ad van Nieuwpoort met hem in gesprek over zijn werk.

Alexander Münninghoff werkte als journalist onder andere voor de Haagsche Courant en schreef Tropenjaren in Moskou (1991), over zijn tijd als correspondent in de Sovjet-Unie.
“Ik ben geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd. Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad van waaruit Hitler-Duitsland zijn Heerestruppen naar de Sovjet-Unie had gestuurd en die nu de verminkten, de gewonden, de doden en een onafzienbare stoet vluchtelingen terugkreeg.”

Münninghoff werd breed bekend met zijn recente boek De Stamhouder waar hij in 2015 Libris Geschiedenis Prijs mee won. Over dat boek, dat inmiddels een bestseller is geworden en vertaald in diverse talen, zal het gaan. Het boek vertelt een aangrijpende familiegeschiedenis getekend door de oorlog. Münninghoff schrijft erover: “Mijn familie had deel aan dit vreselijke oorlogsdrama. Over hen gaat dit boek. En over de gevolgen van de oorlog. Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland. Over een naïeve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen SS, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging. Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn. En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder.”

Dorpskerk, Kerkplein, Bloemendaal. Na afloop is er een meet & greet. Toegang: uw gift.
Foto door Willy Slingerland